Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Władysława Szafera w GłubczycachMEN WarszawaMRiRW WarszawaCDR BrwinówCKE WarszawaOKE WrocławKO Opole
Kontakt

[Rozmiar: 2451131 bajtów]
ZSCKR w Głubczycach
ul. Niepodległości 2, 48-100 Głubczyce
Sekretariat: tel./ fax: 077 485-30-11
Księgowość: tel. 077 485-28-85
adres e-mail: cku_zsr_glubczyce@wodip.opole.pl
Powrót do strony głównej
Szkoły wchodzące w skład
ZSCKR w Głubczycach
Technikum
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Szkoła Policealna
w Głubczycach
[Rozmiar: 1273 bajtów]
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Głubczycach

Aktualności

Sekretariat

Dyrekcja

Nauczyciele

Administracja

Przetargi i ogłoszenia

Zapytania ofertowe

Internat

Biblioteka

Pedagog szkolny

Rada Rodziców

Samorząd Szkolny

Zespół d/s przeciwdziałania agresji w szkole

Statut szkoły


Historia szkoły

Patron

Osiągnięcia

Galeria "Rolniczaka"

Absolwenci


Szkolny Doradca Zawodowy

Bank Doradztwa Zawodowego

Niezbędnik gimnazjalisty

Pobierz dokument


Organizacja roku szkolnego

Plan lekcji

Praktyki

Stypendia

Informacje o klasach

Materiały egzaminacyjne
i informacje z poszczególnych przedmiotów

Dla maturzystów

Konkursy

Koła zainteresowań

Sport


Organizacja roku szkolnego

Informacje

Awans zawodowy

Matury

Egzamin z przygotowania zawodowego

Przydatne linki


Plan zjazdów

Terminy egzaminów

Informacje


Informacje


Informacje


Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych


Starostwo Powiatowe

Urząd Miejski


Zobacz


[Rozmiar: 23174 bajtów]

bip

[Rozmiar: 542052 bajtów]

[Rozmiar: 23174 bajtów]

[Rozmiar: 17242 bajtów]

Baza dydaktyczna


[Rozmiar: 1296298 bajtów]

[Rozmiar: 1501442 bajtów]

[Rozmiar: 1459267 bajtów]

[Rozmiar: 1304651 bajtów]

[Rozmiar: 795291 bajtów]

[Rozmiar: 1476314 bajtów]

[Rozmiar: 1334195 bajtów]

[Rozmiar: 1471672 bajtów]

[Rozmiar: 336549 bajtów]

[Rozmiar: 1386967 bajtów]

[Rozmiar: 1440813 bajtów]

Informacje

[Rozmiar: 18431 bajtów]
Pedagog szkolny - mgr Halina SzydłowskaGabinet pedagoga szkolnego znajduje się w budynku internatu na parterze (pok. nr 12) i czynny jest poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 9.00 - 13.00, natomiast w środy w godz. 9.00 - 14.00.


NAJCZĘSTSZE PROBLEMY UCZNIA W SZKOLE

1. ZŁE OCENY
- stopnie niższe od oczekiwanych przez rodziców
- stopnie niższe od oczekiwanych przez uczniów
- nieumiejętność uczenia się
- nieumiejętność zorganizowania własnego czasu
- niemożność dostosowania się do wymagań szkoły
- nieznajomość własnych możliwości
- gwałtowne obniżenie poziomu ocen
- niespodziewana jedynka
- dużo ocen niedostatecznych
- powtarzanie klasy

2. WAGARY
- wagary okazjonalne
- wagary taktyczne
- wagary ze strachu

3. ZŁE ZACHOWANIE
- upadek dotychczas funkcjonalnych hierarchii wartości
- zaburzenie wizerunku pożądanych wzorców społecznych
- zmiana pozycji szkoły i nauczyciela w społecznym rankingu prestiżu

4. AGRESJA
- skierowana przeciw jednej osobie lub grupie
- agresja słowna ( przekleństwa)
- naruszenie przestrzeni osobniczej i nietykalności społecznej
- agresja zorganizowana

5. STRACH PRZED SZKOŁĄ
- częste nieobecności
- słabe oceny
- słaby kontakt ucznia z klasą
- relacje histeryczne

6. KONFLIKT Z NAUCZYCIELEM

7. KONFLIKT W KLASIE

8. PRESJA NEGATYWNYCH WZORCÓW
- najważniejsza jest kasa
- kłamstwo się opłaci
- siła daje pozycję
- ważna sprawa: pozycja towarzyska

9. UZALEŻNIENIA
- narkotyki
- alkohol
- nikotyna

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY UCZNIA W RODZINIE

- samotność w rodzinie
- brak porozumienia
- alkohol w rodzinie
- przemoc w rodzinie
- molestowanie seksualne
- rodzina rozbita
- wydarzenie dramatyczne
- brak czasu
- bezrobocie i ubóstwo

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY OSOBISTE

- problemy z nauką
- ja do niczego
- brak zainteresowań
- kłopoty towarzyskie
- nikt mnie nie kocha
- chcę się podobać
- problemy uczuciowe
- problem z narkotykami
- molestowanie seksualne
- trauma (przeżycie związane z tragediami)
- ubóstwo

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !


[Rozmiar: 1296298 bajtów] Warto przeczytać

"Rola pedagoga we współczesnej szkole"

"Agresja wśród dzieci i młodzieży"

"Problem narkomanii wśród młodzieży w Polsce"

"Alkoholizm - plaga wśród młodzieży"Przemoc w rodzinie

[Rozmiar: 18431 bajtów] Co to jest przemoc w rodzinie ?

Przemoc w rodzinie jest to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność - w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie ?

- współmałżonkowie
- partnerzy w związkach nieformalnych
- dzieci
- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

przemoc fizyczna:
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie...
przemoc psychiczna:
wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi...
przemoc seksualna:
wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości...

Pamiętaj !!!
Jeżeli doznasz takich zachowań powiadom:

Policję 997 lub 112
Prokuraturę

Albo też możesz zwrócić się o pomoc do:
ośrodka pomocy społecznej 774852922
powiatowego centrum pomocy rodzinie 774858773
ośrodka interwencji kryzysowej 774850817
specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
gminnej komicji rozwiązywania problemów alkoholowych

Pamiętaj !!!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie - nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem - jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy.

Pamiętaj !!!

Osoba pokrzywdzona jest zazwyczaj przestraszona i zagubiona. Przekonaj ją i pomóż znaleźć drogę do życia bez przemocy.
Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, zauważyłeś, że w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy w rodzinie, na przykład często słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że jakieś osoby noszą ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o osoby starsze, niepełnosprawne - zareaguj !!!
Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą, która doznaje przemocy i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy.

Światowy Dzień Wakli z AIDS

[Rozmiar: 18431 bajtów] Jak co roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Wakli z AIDS z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. W tym dniu na całym świecie odbywają się m.in. konferencje, heppeningi oraz akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV i AIDS.
Z tej okazji w ZSCKR w Głubczycach odbyły sie warsztaty edukacyjno - profilaktyczne skierowane do młodzieży naszej szkoły, prowadzone przez psychologa i psychoterapeutkę uzależnień Annę Włodarczyk. Celem warsztatów było:

1. zapoznanie uczniów z sposobami zarażenia się i przebiegiem AIDS.
2. promowaniem profilaktyki AIDS.
3. obaleniem mitów związanych z AIDS.
4. promowaniem postaw akceptacji i tolerancji wobec ludzi zarażonych wirusem HIV.

Na zakończenie Joanna Zagwocka z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Głubczycach przeprowadziła wśród uczniów ankietę na w/w temat.
Miło nam wszystkich poinformować, że nasi uczniowie poradzili sobie z nią bardzo dobrze. Ich wiedza na temat zagrożenia i profilaktyki HIV i AIDS jest dobra, co cieszy nie tylko nauczycieli, ale także rodziców. Pozytywne wyniki są efektem stale organizowanych spotkań i pogadanek oraz rozmów indywidualnych z lekarzami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym.
Warsztaty realizuje Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakarzeniom HIV, przy współpracy Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Halina Szydłowska

AIDS AIDS